• Imprimeix

Aprendre i practicar LSC

Si vols aprendre i practicar la llengua de signes catalana (LSC) a Catalunya, consulta  l'oferta de cursos al mapa que ha elaborat la Direcció General de Política Lingüística. 

Fent clic a cada punt, trobaràs informació sobre el centre, els nivells de cursos que ofereix i el tipus de formació (reglada o no reglada, presencial o en línia). 

Alguns cursos compten amb el reconeixement del Departament d’Ensenyament com a formació de personal docent, o del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Cal consultar amb cada centre quins cursos compten amb algun tipus de reconeixement. 

Cal tenir en compte que entitats com Fesoca, Comissions Obreres, o centres cívics municipals, poden oferir cursos, generalment de caràcter introductori, en diversos punts del territori.

Els punts de color taronja corresponen a centres que ofereixen cursos de LSC per a adults, d’ensenyament no reglat.
Els punts de color verd corresponen a centres que ofereixen un itinerari formatiu en LSC d’ensenyament reglat, amb títol oficial.
Els punts de color groc corresponen a centres universitaris que ofereixen tant cursos no reglats com formació reglada de LSC. 

Data d'actualització:  06.02.2018