• Imprimeix

Material divulgatiu de la llengua de signes catalana

Presentació del material divulgatiu, del projecte de vocabulari bàsic i del corpus de la llengua de signes catalana

 

 

Amb la intervenció de la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, i el president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), Antoni Martínez.

Acte de presentació del material divulgatiu, del projecte de vocabulari bàsic i del corpus de la llengua de signes catalana. La Direcció General de Política Lingüística ha elaborat una làmina amb paraules corresponents a les principals fórmules de presentació i salutació, que alhora són representatives de la llengua de signes catalana per les característiques gestuals de configuració i realització. Aquesta làmina és la primera d'una sèrie que es preveu editar durant el 2016-2017, com a element per donar major visibilitat i incrementar la sensibilitat social envers la LSC, com a patrimoni lingüístic del país i com a la llengua pròpia de les persones sordes i sord-cegues signants de Catalunya. Ha estat elaborada amb el suport de la FESOCA.

També s'han exposat les característiques dels projectes sobre el vocabulari bàsic i el corpus de la llengua de signes catalana.

Acte organitzat per la Direcció General de Política Lingüística.
9 de març de 2016
Sala d'actes del Departament de Cultura

Destaquem

LSC. Làmines sobre la llengua de signes catalana

Col·lecció de làmines divulgatives sobre la llengua de signes catalana (LSC).

Desenvolupament de l'acte

Data d'actualització:  11.03.2016