• Imprimeix

Vocabulari bàsic de la llengua de signes catalana

Aquest vocabulari té caràcter divulgatiu i presenta les realitzacions bàsiques de paraules més comunes en llengua de signes catalana. A més d’altres possibles realitzacions, molts signes també tenen adaptacions (classificadors). Els signes i el mode de realització presentats no tenen caràcter prescriptiu.       

En aquest moment el vocabulari té 1.073 termes que s’incrementaran fins a 1.500, dimensió pròpia d’un vocabulari bàsic. L’elaboració del vocabulari ha tingut l’assessorament de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA).

Llengua de signes catalana