• Imprimeix

L'aranès. L'occità a la Vall d'Aran

mapa

Aranès és el nom que rep la llengua occitana a la Vall d'Aran. La llengua d'òc o occità pertany al grup de llengües romàniques o neollatines i està constituït per sis dialectes: l'alpí, el llemosí, l'alvernyès, el llengadocià, el provençal, i el gascó. L'aranès és una variant del dialecte gascó.

Vegeu el mapa de l'àrea lingüística de l'occità (190.000 Km2) amb els dialectes que el constitueixen.

Característiques del gascó: trets evolutius
1. Pas de F llatina a H, en alguns llocs aspirada:FERRUM> hèr, FILIU> hilh
2. Caiguda de N intervocàlica:  FARINA> haria, UNA> ua
3. Pas de L final de síl·laba a U semivocal: SAL> sau, MALU> mau
4. Evolució de LL llatina interior o final a TH: VITELLUS> vedèth, BELLUS>bèth
5. LL intervocàlica passa a R: BELLA> bèra, GALLINA>garia
6. Aparició de A- protètica davant de R inicial, doblant-se així la R:
ROTA> arròda, RADICE> arraïc
7. Metatèsi de –R: VENTRUM> vrente, CAPRA> craba

Quadre comparatiu amb d’altres llengües romàniques

LLATÍfrancèsitaliàcastellàcatalàaranès
FESTAfêtefestafiestafestahèsta
LUNAlunelunalunallunalua
MELEmielmelemielmelmèu
CASTELLUMchâteaucastellocastillocastellcastèth
ILLAelleleiellaellaera
RIDERErireriderereirriurearrir
CAPRAchèvrecapracabracabracraba
Data d'actualització:  23.03.2009