• Imprimeix

Calendari 2017

Juny

24 - Artedó

Juliol

22 - Arenys de Mar

Agost

19 - Prada de Conflent

Setembre

14 - Tolosa
16 - Montlaur
23 - Arenys de Munt
25 - Lleida
28 - Tremp
29 - Barcelona i Rocavion
30 - Premià de Mar

Octubre

4 - Girona i Tortosa
6 - Rocavion
9  - Canet de Mar i Montalban
10 - Canet de Mar i Senon
11 - Canet de Mar i Tortosa
12 - Tolosa
13 - Sent Vicenç de Tiròssa
14 - Sent Vicenç de Tiròssa
18 - Tarragona i Tortosa
19 - Tarragona
20 - Arenys de Mar, Les i Pòrt de Lana
21 - Lleida
23 - Lleida
24 - Reus
25 - Barcelona

 

Novembre

6 - Lleida
9  - Tolosa
11 - Acs
13 - Arés
16 - Narbona
18 - Arés i Pàmias
22 - Barcelona
23 - Narbona
28 - Taillan-Médoc
29 - Lleida

Segona quinzena de novembre (dates pendents de confirmació) - Vielha

Desembre

9  - Acs
13 - Barcelona
14 - Tolosa

Desembre (data pendent de confirmació) - Clausura oficial a Barcelona 

Data d'actualització:  05.09.2017