• Imprimeix

Cens d'entitats de foment de la llengua occitana, aranès a l'Aran

El Cens d'entitats de foment de la llengua occitana, aranès a l'Aran, agrupa entitats privades sense finalitat de lucre, organitzacions sindicals i empresarials, col·legis professionals i altres corporacions de dret públic, que duen a terme activitats per fomentar la llengua occitana dins del seu àmbit d'actuació. S'entén per foment de la llengua occitana la realització d'activitats que promouen les actituds positives envers l’occità, aranès a l'Aran, o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l'ús, entre la població en general o en col·lectius concrets, i també la recerca sobre la llengua occitana i la seva situació.

ORDRE CLT/76/2018, d'11 de juny, del Cens d'entitats de foment de la llengua occitana.

Sol·licitar la inclusió al Cens

Terminis: del 10 de juliol fins al 10 d'octubre de 2018

 
 
Data d'actualització:  26.06.2018