Què és l'aranès ?

L’aranès és la varietat de la llengua occitana que es parla a la Val d’Aran, a Catalunya. A l’Aran, l’occità és comunament denominat aranès.

L'aranès és un dialecte català?

No. L’aranès és una varietat de la llengua occitana, de l’occità parlat a la Val d’Aran. Occità i català són dues llengües romàniques derivades del llatí, molt properes i amb moltes similituds, de fàcil intercomprensió entre parlants de totes dues llengües, però són llengües distintes.

L'aranès és occità?

Sí. L’aranès és la varietat de la llengua occitana que es parla a la Val d’Aran. L’aranès és una variant d’un dels grans dialectes de l’occità, el gascó, més concretament del subdialecte gascó pirinenc.

Occità i aranès són el mateix?

Occità i aranès són dues maneres de denominar la mateixa llengua, per referir-se a la varietat parlada a l’Aran. També són denominacions que poden designar dos nivells de la mateixa llengua, occità per a tot el conjunt de l’idioma i aranès per a la varietat o dialecte parlat a l’Aran. 

L’occità és la llengua de l’espai territorial històric i cultural denominat Occitània, que s’estén dels Alps al Pirineu i a l’Atlàntic.

Com s'escriu l'aranès?

L’aranès s’escriu d’acord amb les Normes ortogràfiques der aranés. Aquestes Normes són una adaptació a l’especificitat aranesa de la norma occitana general. Les Normes van ser aprovades el 1983 per la Generalitat (revisades el 1999) i són la normativa lingüística que s’aplica per a l’ús de l’aranès a Catalunya. 

L’occità general compta amb una norma estàndard, també anomenada occità referencial (occitan referencial o occitan larg, en occità). L’occità referencial compta també amb altres estàndards regionals adaptats als sis grans dialectes de l’occità.

En quina modalitat de la llengua s'ha d'escriure?

Les administracions i els organismes públics, quan es tracta de lleis, disposicions, normes i textos oficials que afecten l’Aran, han d’emprar la varietat aranesa, tal com preveu la Llei 35/2010, de la llengua occitana, aranès a l’Aran. En altres tipus de textos, divulgatius, culturals, etc. sense caràcter oficial, es pot utilitzar la modalitat referencial.

Em puc adreçar en occità a la Generalitat o altres administracions públiques a Catalunya, si no soc a l’Aran?

Sí. La llengua occitana té caràcter oficial a tot Catalunya des del 2006 (art. 6.5 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya) i la Llei 35/2010, de la llengua occitana, aranès a l’Aran, així ho preveu.

He de traduir els documents en aranès que he d'enviar a l'Administració a Catalunya?

No. Qualsevol document o escrit en occità que es lliuri o s’adreci a l’Administració a Catalunya té plena validesa i no se’n pot requerir la traducció.

On puc estudiar occità?

El Conselh Generau d’Aran organitza, anualment, cursos presencials d’aranès per a adults tant a l’Aran com a Barcelona (a la seu de la Direcció General de Política Lingüística), i a Lleida (a la Universitat de Lleida). També es pot aprendre aranès en línia (nivells inicials) a través de la plataforma Club Aranès, que compta amb el suport del Conselh Generau i de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat (http://www.aranes.club/). 

Pel que fa a l’occità referencial, el Cercle d’Agermanament Occitano-català (CAOC), anualment organitza cursos presencials a Barcelona, amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat (http://www.caoc.cat).

Com puc obtenir un certificat oficial d'aranès?

El Conselh Generau convoca proves per a l’acreditació de coneixements d’aranès i obtenir-ne el certificat oficial (http://www.conselharan.org).

Data d'actualització:  14.09.2018