• Imprimeix

Materials

L'oradora assumeix bé el seu rol, respon als objectius comunicatius i demostra tenir en compte l'audiència. Tanca bé el discurs, però l'obertura, en canvi, és un punt confusa. En algun punt de l'exposició, d'altra banda, distorsiona lleugerament alguna dada dels textos previs.

L'oradora s'expressa de manera poc persuasiva, amb força lentitud i vacil·lacions, cercant sovint les paraules, que no sempre acaben sent prou precises. Repeteix algunes formes com adverbis i substantius.

El discurs presenta un control de la normativa força bo, per bé que hi ha alguns errors en complements verbals, pronoms febles o preposicions.

Torneu a escoltar la mostra:

Data d'actualització:  03.02.2014