• Imprimeix

Materials

L'oradora assumeix el rol atorgat per la tasca i respon als objectius comunicatius, però construeix un discurs fluix des del punt de vista estructural: moltes frases avancen sense control i es clouen de manera imprevisible, amb redireccionaments sintàctics inesperats. Les connexions de les idees, d'altra banda, no són afinades.

El text no sedueix les persones que l'escolten, és força imprecís (els connectors ho són des del començament), mostra vacil·lacions i presenta alguns errors de pronúncia, errors en col·locacions dels mots i un ús reiterat de paraules genèriques.

El discurs presenta errors de lèxic, en els règims dels verbs (el verb agrair, per exemple, és mal usat repetidament) i de morfologia verbal; també presenta castellanismes, infinitius amb article i errors en l'ús de pronoms. Es troba al límit d'una execució entre apte i no apte.

Torneu a escoltar la mostra:

Data d'actualització:  03.02.2014