• Imprimeix

Materials

L'orador assumeix el rol, però posa al mateix nivell objectius comunicatius diferents o aspectes del text que hauria d'haver jerarquitzat. El text presenta una construcció molt dèbil (malgrat l'aparença inicial d'ús de marcadors) i hi són freqüents les incoherències sintàctiques o redireccionaments. El darrer contingut és introduït sense motivació, de manera additiva. El text no presenta, d'altra banda, arguments de suport a la tasca que duu a terme l'entitat premiada i acaba de manera abrupta.

L'orador demostra molt poca precisió: en diversos passatges fa servir lèxic, col·locacions o connectors inadequats i imprecisos i un llenguatge aproximatiu, perifràstic, que tan sols s'acosta al sentit que vol transmetre. L'orador no hi demostra competència retòrica: el text avança amb vacil·lacions, coixins fònics i tics lingüístics.

El discurs evidencia qüestions de normativa no superades, com ara lèxic incorrecte o inventat, ús de castellanismes, no domini d'alguns règims verbals i errors de sintaxi de formes no personals del verb.

Torneu a escoltar la mostra:

Data d'actualització:  03.02.2014