• Imprimeix

Atencions especials

Les persones inscrites amb dificultats de visió, audició, parla o escriptura que afectin la realització de la prova poden sol·licitar una atenció especial. Les sol·licituds s'han d'adreçar a la Secció d'Avaluació de la Direcció General de Política Lingüística i han d'anar acompanyades de la documentació de caràcter oficial que acrediti la dificultat o les dificultats al·legades.

Període de presentació de sol·licituds: del 2 al 21 de febrer de 2017.

Data d'actualització:  02.12.2016