• Imprimeix

Consulta de resultats

Els resultats de les proves es podran consultar a partir de la data de publicació dels resultats, que serà, per a tots els certificats, el dia 5 de setembre de 2019. Els resultats es podran consultar:

Juntament amb el resultat oficial s’obté un informe detallat de les puntuacions obtingudes en cada exercici, a efectes informatius per a la persona.
No cal fer cap sol·licitud expressa, perquè es pot obtenir per Internet, en fer consulta de resultats de la prova a través de l'apartat Tràmits de gencat.cat.
També el pot sol·licitar la persona interessada a les oficines de la Direcció General de Política Lingüística (presencialment o per escrit).
Data d'actualització:  18.12.2018