• Imprimeix

Nota relativa a la publicació de la Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans

La Gramàtica de la llengua catalana, publicada el novembre de 2016, és la gramàtica oficial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), continuadora de la normativa gramatical que va establir Pompeu Fabra i que ara es presenta més completa i actualitzada. Es tracta d’una obra adreçada a professionals i es preveu que  la versió  adreçada al públic en general es publicarà el 2018.  Per aquesta raó no s’espera que en la propera convocatòria els examinands coneguin les novetats ni n’apliquin els canvis de caràcter normatiu.

Tot i així la nova gramàtica és vigent. Per aquest motiu en la correcció dels textos de l’àrea d’expressió escrita es consideraran adequades tant les solucions anteriors com les actuals. En les àrees de gramàtica o ús de la llengua no es demanen aspectes que hagin sofert un canvi de validesa normativa.

El grau de domini de la norma que s’espera que l’examinand demostri d’acord amb el nivell del certificat no ha canviat.

Remarques sobre el contingut de la nova gramàtica i l’avaluació de la norma en les proves de la DGPL

La nova gramàtica bàsicament amplia i detalla la norma existent, perquè incorpora aspectes que no hi quedaven recollits, usos sancionats per la tradició i l’ús social (mitjans de comunicació) que encara no tenien reconeixement normatiu i també aportacions ulteriors fetes per lingüistes de prestigi.

En aquest sentit, el contingut de la nova gramàtica implica pocs canvis en els criteris de correcció gramatical de les proves dels certificats de català, atès que ja s’hi tenien en compte els usos lingüístics consolidats i les aportacions d’altres estudiosos recollides en diferents obres i manuals de gramàtica.

 

Data d'actualització:  10.01.2017