El certificats de català de la Direcció General de Política Lingüística són títols oficials amb reconeixement internacional i validesa indefinida.

Es basen en el Marc europeu comú de referència per a les llengües i ofereixen cinc nivells independents:

  

 Direcció General de Política Lingüística

 Marc europeu comú de referència per a les llengües

   Nivell bàsic (A2)
     • Fins al gener de 2014, nivell bàsic (A bàsic)

  Usuari bàsic (A2)

   Nivell elemental (B1) 
     • Fins al gener de 2014, nivell elemental (A elemental)

  Usuari independent (B1)

   Nivell intermedi (B2)
     • Fins al gener de 2014, nivell intermedi (B) 

  Usuari independent (B2)

   Nivell de suficiència (C1) 
     • Fins al gener de 2014, nivell de suficiència (C)

  Usuari experimentat (C1)

   Nivell superior (C2) 
     • Fins al gener de 2014, nivell superior (D)

  Usuari experimentat (C2)

Ofereixen una garantia de qualitat: les proves són elaborades, administrades i corregides per persones expertes en avaluació de llengües d’acord amb els criteris de l’Associació Europea d’Avaluadors de Llengua (Association of Language Testers in Europe, ALTE).  

Permeten acreditar el nivell de coneixement de la llengua catalana amb un alt grau de fiabilitat, i són valorats tant en l’àmbit acadèmic com en el laboral (a les administracions públiques, les empreses i les institucions).

Poden prendre part en les proves corresponents als certificats les persones que tinguin setze anys o més en el moment de realitzar-les, de qualsevol nacionalitat.

Per a una bona preparació de les proves és recomanable saber com són els exàmens i preparar-se’ls amb els recursos més adequats.

Informació relacionada

  • Estructura i descripció de les proves
    Podeu consultar, per a cada certificat, els objectius, l’estructura (percentatge de les àrees i punts de tall) i els continguts de la prova; una prova de mostra, i un cercador de recursos per aprendre català.

Direcció General de Política Lingüística
Secció d'Avaluació
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6-8
08001 Barcelona
Mapa

Telèfon: 93 467 91 30
Bústia de contacte: http://llengua.gencat.cat/bustiacertificats

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h. Tancat els dies 24 i 31 de desembre. 

Altres oficines de la Direcció General de Política Lingüística:  

    Direcció General de Política Lingüística a Girona
    Direcció General de Política Lingüística a Lleida
    Direcció General de Política Lingüística a Tarragona
    Direcció General de Política Lingüística a les Terres de l'Ebre

El sistema de certificats de coneixement de llengua catalana que expedeix la Direcció General de Política Lingüística està regulat pel Decret 152/2001, de 29 de maig, d'avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (DOGC 3406), modificat pel Decret 52/2003, de 20 de febrer (DOGC 3837, de 6 de març), pel Decret 386/2004, de 21 de setembre (DOGC 4225, de 23 de setembre), pel Decret 3/2006, de 17 de gener (DOGC 4554, de 19 de gener) i pel Decret 3/2014, de 7 de gener (DOGC 6536, de 9 de gener).

Informació relacionada

La Generalitat de Catalunya és membre de l'Association of Language Testers in Europe (ALTE), associació europea que aplega organismes de diferents països que elaboren i administren proves de la llengua i expedeixen els certificats de coneixements de llengua corresponents. ALTE es va crear el 1990 amb vuit membres fundadors, un dels quals va ser la Generalitat de Catalunya. Actualment té 34 membres, que representen 27 llengües europees.

Data d'actualització:  10.01.2019