• ???label.telegram???
  • Imprimeix

Proves d'habilitació

Durant l'any 2018 la Direcció General de Política Lingüística no convocarà proves de traducció i interpretació jurades.

Les persones que disposin d’una titulació universitària oficial en traducció i interpretació i compleixin els requisits de formació específica establerts en la normativa vigent de traducció i interpretació jurades poden sol·licitar l'habilitació. 

Data d'actualització:  29.06.2018