• Imprimeix

Registre de professionals de la traducció i la interpretació jurades

Podeu consultar la relació de persones inscrites al Registre de professionals de la traducció i la interpretació jurades de la Direcció General de Política Lingüística que han donat el seu consentiment per fer públiques les dades de contacte i les professionals (llengua i modalitat). 

Hi trobareu una llista per a cadascuna de les llengües incloses actualment en el Registre, estructurades en dos grans blocs: professionals residents a l’Estat espanyol i professionals residents fora de l’Estat.

Per facilitar-ne la cerca, el primer bloc està ordenat per província i dins de cadascuna, per localitat de residència. El segon bloc està ordenat per estats.

Aquest formulari l’han d’emplenar els professionals que apareguin en les llistes i que vulguin modificar-ne les dades o no les vulguin fer públiques. L’han de trametre a una d’aquestes oficines:


També ho han de fer aquells professionals inclosos al Registre que ara no apareixen a les llistes i que vulguin constar-hi.

La Direcció General de Política Lingüística gestiona el Registre de professionals de la traducció i la interpretació jurades, en el qual inscriu les persones nomenades traductores o intèrprets jurades del català a altres llengües i viceversa. 

Poden sol·licitar el nomenament com a traductores i/o intèrprets jurades sense necessitat de superar les proves d’habilitació les persones que disposin d’una titulació universitària oficial en traducció i interpretació i que compleixin els requisits de formació específica establerts en la normativa vigent de traducció i interpretació jurades. També el poden sol·licitar les persones que tinguin la titulació de traductor-intèrpret jurat del MAE.

La taxa per tramitar la sol·licitud de nomenament és de 39,35 €.

Per sol·licitar el nomenament, heu d'emplenar la sol·licitud de nomenament i pagar la taxa.


Per pagar la taxa cal:

  • Emplenar les dades del formulari de sol·licitud.
  • Fer el pagament de la taxa als terminals de ServiCaixa, mitjançant el full del formulari on hi ha el codi de barres, o bé a través de Línia Oberta. Si feu el pagament per ServiCaixa el justificant de pagament és la mecanització del full. Si el feu per Línia Oberta cal imprimir el justificant de pagament.


Cal presentar la sol·licitud de nomenament, el comprovant de pagament, i la documentació acadèmica que s'especifica en el formulari de sol·licitud a: 

Secció d’Avaluació
Direcció General de Política Lingüística
C. del Portal de Santa Madrona, 6-8, 08001 Barcelona
Telèfon:  93 467 91 30

 O bé a:


També es pot presentar tota la documentació a la xarxa d'oficines OGE. 

Les persones incloses en el Registre també poden exercir els drets d’accés i de cancel·lació de les seves dades personals enviant un escrit a la Secció d'Avaluació.

Més informació sobre aquest tràmit, a Tràmits Gencat o a Canal empresa

 

Poden sol·licitar el carnet les persones que estiguin inscrites al Registre de professionals de la traducció i la interpretació jurades de la Direcció General de Política Lingüística i vulguin disposar del carnet professional corresponent. La taxa per aquest servei és de 6,55 €.

El carnet es pot sol·licitar en qualsevol moment. La Direcció General de Política Lingüística ordena l’emissió dels carnets dues vegades l’any: al maig i a l’octubre.

Per fer el tràmit, heu d’emplenar el formulari i pagar la taxa.

El pagament el podeu fer o bé als terminals de ServiCaixa, mitjançant el formulari emplenat, o bé a través de Línia Oberta. Si feu el pagament per ServiCaixa el justificant de pagament és la mecanització del full. Si el feu per Línia Oberta cal imprimir el justificant de pagament.

Heu de presentar el fomulari emplenat mecanitzat o bé el formulari emplenat i el justificant de pagament, a:

Secció d’Avaluació
Direcció General de Política Lingüística
C. del Portal de Santa Madrona, 6-8, 08001 Barcelona
Telèfon:  93 467 91 30
Bústia: dgpltij.cultura@gencat.cat

O bé a:

 

També el podeu presentar a la xarxa d'oficines OGE.

Podeu trobar més informació sobre sobre aquest tràmit a l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya  o a Canal empresa .

Data d'actualització:  26.06.2017