• Imprimeix

Registre de traductors i intèrprets jurats

Podeu consultar la relació de persones inscrites al Registre de traductors i intèrprets jurats de la Direcció General de Política Lingüística que han donat el seu consentiment per fer públiques les dades de contacte i les de l'habilitació (llengua i modalitat). 

Hi trobareu una llista per a cadascuna de les llengües incloses actualment en el Registre, estructurades en dos grans blocs: persones residents a l’Estat espanyol i persones residents fora de l’Estat.

Per facilitar-ne la cerca, el primer bloc està ordenat per província i dins de cadascuna, per localitat de residència. El segon bloc està ordenat per estats.

Aquest formulari l’han d’emplenar les persones que apareguin en les llistes i que vulguin modificar-ne les dades o no les vulguin fer públiques. L’han de trametre a una d’aquestes oficines:


D’altra banda, les persones donades d’alta al Registre poden exercir els drets de rectificació de les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió.

La Direcció General de Política Lingüística gestiona el Registre de traductors i intèrprets jurats, en el qual inscriu les persones habilitades traductores o intèrprets jurades al català i del català a altres llengües. 

Poden sol·licitar l'habilitació per a la traducció o la interpretació jurades d’altres llengües al català i viceversa, sense necessitat de superar les proves d’habilitació les persones que disposin d’una titulació universitària oficial en traducció i interpretació i que compleixin els requisits de formació específica establerts en la normativa vigent de traducció i interpretació jurades. 

La taxa per tramitar la sol·licitud d'habilitació és de 39,35 €.

Per sol·licitar l'habilitació, heu d'emplenar la sol·licitud i pagar la taxa.


Per pagar la taxa cal:

  • Emplenar les dades del formulari de sol·licitud.
  • Fer el pagament de la taxa als terminals de ServiCaixa, mitjançant el full del formulari on hi ha el codi de barres, o bé a través de Línia Oberta. Si feu el pagament per ServiCaixa el justificant de pagament és la mecanització del full. Si el feu per Línia Oberta cal imprimir el justificant de pagament.


Cal presentar la sol·licitud, el comprovant de pagament, i la documentació acadèmica que s'especifica en el formulari de sol·licitud a: 

Secció d’Avaluació
Direcció General de Política Lingüística
C. del Portal de Santa Madrona, 6-8, 08001 Barcelona
Telèfon:  93 467 91 30

 O bé a:

 

Les persones incloses en el Registre també poden exercir els drets d’accés, modificació i cancel·lació de les seves dades personals enviant un escrit a la Secció d'Avaluació.

Més informació sobre aquest tràmit a Tràmits Gencat.

 

Poden sol·licitar el carnet les persones que estiguin inscrites al Registre de traductors i intèrprets de la Direcció General de Política Lingüística i vulguin disposar del carnet acreditatiu corresponent. La taxa per aquest servei és de 6,55 €.

El carnet es pot sol·licitar en qualsevol moment. La Direcció General de Política Lingüística ordena l’emissió dels carnets dues vegades l’any: al maig i a l’octubre.

Per fer el tràmit, heu d’emplenar el formulari i pagar la taxa.

El pagament el podeu fer o bé als terminals de ServiCaixa, mitjançant el formulari emplenat, o bé a través de Línia Oberta. Si feu el pagament per ServiCaixa el justificant de pagament és la mecanització del full. Si el feu per Línia Oberta cal imprimir el justificant de pagament.

Heu de presentar el fomulari emplenat mecanitzat o bé el formulari emplenat i el justificant de pagament, a:

Secció d’Avaluació
Direcció General de Política Lingüística
C. del Portal de Santa Madrona, 6-8, 08001 Barcelona
Telèfon:  93 467 91 30
Bústia: dgpltij.cultura@gencat.cat

O bé a:

 

Podeu trobar més informació sobre sobre aquest tràmit a Tràmits gencat.

Data d'actualització:  11.01.2019