• Imprimeix

Llegiu i parleu

Aquest programa combina la lectura amb la pràctica de la conversa. Contribueix a l’augment de la competència comunicativa i de l’hàbit lector. El material didàctic que ofereix s’adreça als aprenents adults en general, als participants del Voluntariat per la llengua o dels clubs de lectura, etc.