• Imprimeix

Recomanacions didàctiques

1. Prepara el dictat

Llegeix el text escrit. Fixa’t en les paraules que presenten alguna dificultat ortogràfica, que tens destacades en negreta, i escriu-les en un full o fes alguna frase amb cada paraula, per exemple. 

Escolta tota l'audició a ritme normal (símbol de la llebre).

També pots fer el dictat directament, sense preparació prèvia. 

2. Escriu el dictat

Escriu el dictat mentre sents l'àudio lent (símbol del caragol). El dictat ja fa les repeticions dels fragments amb unes pauses que es consideren suficients, però cada aprenent, si ho necessita, pot aturar l'àudio per disposar de més temps per escriure. 

Un cop escrit tot el text, pots escoltar-lo una altra vegada i comprovar que no t’hagis deixat res. 

3. Corregeix el dictat

Clica al botó Corregeix que et mostrarà el dictat que has escrit amb els errors ratllats i la proposta de correcció subratllada en relació amb el text original. 

Exemple: abets avets 

4. Comprova la solució

El botó Solució conté el text escrit correctament amb les paraules objecte de treball d'aquell dictat destacades en negreta. Pots comparar aquest text amb el teu.

5. Consulta l’apartat Fem memòria

El botó Fem memòria et recordarà, en els nivells elemental i intermedi, la regla general que es treballa en aquell dictat. En els nivells de suficiència i superior, el botó Fem memòria presenta les excepcions de cada nivell. 

Data d'actualització:  05.04.2017