• Imprimeix

Trobades de Centres d'Autoaprenentatge

La Direcció General de Política Lingüística ha organitzat anualment, des de l’any 1994 fins al 2008, la Trobada de Centres d'Autoaprenentatge de Català, amb l’objectiu d’oferir un espai d'intercanvi d'experiències i de formació entre els professionals que treballen en entorns d'autoaprenentatge de la llengua.

Barcelona, 16 de maig de 2008.
Tema: Autoaprenentatge, distància i virtualitat. Organització: Secretaria de Política Lingüística i Consorci per a la Normalització Lingüística.

Informació relacionada

Barcelona, 31 de maig i 1 de juny de 2007
Tema: El multilingüisme i l’autoaprenentatge. Organització: Secretaria de Política Lingüística i Universitat de Barcelona.

Informació relacionada

Barcelona, 26 de maig de 2006
Tema: La formació de l’assessor: recursos i estratègies a l’hora d’assessorar des d’un espai virtual d’autoaprenentatge. Organització: Secretaria de Política Lingüística i UGT de Catalunya.

Vic, 5 i 6 de maig de 2005
Tema: L’espai d’autoaprenentatge: les noves necessitats i els models de funcionament en la societat actual. Organització: Secretaria de Política Lingüística i Universitat de Vic.

Barcelona, 26 de març de 2004
Tema: El paper de l’autoaprenentatge: evolució i futur
Organització: Secretaria de Política Lingüística

Informació relacionada

Bellaterra, 3 i 4 d'abril de 2003
Tema: La funció de l'assessor i quin ha de ser el seu paper en el moment actual
Organització: Direcció General de Política Lingüística i Universitat Autònoma de Barcelona

Barcelona, 12 d'abril de 2002
Tema: La importància del centre d’autoaprenentatge en un servei lingüístic d’una empresa
Organització: Direcció General de Política Lingüística i Port de Barcelona

Informació relacionada

Barcelona, 29, 30 1 31 de març de 2001
Tema: Autoaprenentatge: models d’integració dins i fora de l’aula
Organització: Departament de Cultura, Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i Universitat Pompeu Fabra.

Barcelona, 7 d'abril de 2000
Tema: L'expressió oral en els centres d'autoaprenentatge
Organització: Direcció General de Política Lingüística i Universitat de Barcelona

Informació relacionada

Barcelona, 19 de març de 1999
Tema: L'avaluació als centres d'autoaprenentatge
Organització: Direcció General de Política Lingüística i Fundació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull

Informació relacionada

Barcelona, 20 de març de 1998
Tema: La relació entre l'assessor i l'usuari d'un centre d'autoaprenentatge
Organització: Direcció General de Política Lingüística i Universitat Politècnica de Catalunya

Informació relacionada

Barcelona, 14 de març de 1997
Tema: Aprendre a aprendre? Ensenyar a aprendre?
Organització: Direcció General de Política Lingüística i Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona Drassanes

Informació relacionada

Barcelona, 1 de desembre de 1995
Tema: L'autoaprenentatge en l'aprenent adult
Organització: Direcció General de Política Lingüística i Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona Drassanes

Informació relacionada

Barcelona, 2 de desembre de 1994
Tema: Els llenguatges d'especialitat en els centres d'autoaprenentatge
Organització: Direcció General de Política Lingüística

Data d'actualització:  17.05.2007