Per a consultar les dades sobre participació cultural en català a Catalunya del 2015, consulteu la pàgina 82 dels fulls de difusió DeCultura del departament de cultura. Aquest informe inclou dades sobre el consum de mitjans de comunicació i món digital en català.

Vol. I Informe de resultats; vol. II Anàlisis especials; Vol. III: Perfils de consumidors i usos lingüístics en les TIC

Institució promotora: Generalitat de Catalunya (Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació), amb col·laboració de la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació i de la Secretaria de Política Lingüística.

Informació relacionada

Data d'actualització:  29.05.2017