Oferta

Llengua a les comunicacions externes de les empreses

Consum

Preferències de llengües en el consum

Treball

Coneixements i usos lingüístics a les empreses

Presentacions i jornades

Difusió de la informació sobre la situació del català al món socioeconòmic