• Imprimeix

Més estudis

Enquesta d’usos lingüístics a empreses 2004-2007

El principal objectiu de l’enquesta és conèixer la situació dels usos lingüístics al sector serveis de Catalunya. L’univers d’estudi han estat les empreses de serveis de més de deu treballadors presents a Catalunya. S’han analitzat tres sectors en tres enquestes diferents: serveis empresarials i financers (enquesta feta el 2004), altres empreses de serveis (2006), i comerç, hoteleria i transports (2007). En total han estat 1.804 entrevistes a directius i gerents.

"Els usos lingüístics a les agències de viatges". 2014

Impulsat per la Direcció General de Política Lingüística, amb la col·laboració de l’Associació Catalana d’Agències de Viatge Especialitzades (ACAVe) i la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC).

L'objectiu de l'estudi és obtenir una primera aproximació sobre la situació lingüística de les agències de viatge, detectar-ne les necessitats i valorar quins recursos pot oferir la Direcció General de Política Lingüística per fomentar l’ús del català en aquest sector.  

L’ús habitual del català a les pimes. Enquesta a socis de PIMEC 2012

Aquest estudi vol proporcionar una radiografia dels usos lingüístics en el teixit empresarial que permeti programar i desenvolupar accions de promoció del català a les empreses. Els resultats s’analitzen des de tres perspectives. El primer capítol ens ofereix una anàlisi global per al conjunt de Catalunya. El capítol segon analitza les dades a partir de la dimensió de les empreses (treballadors autònoms, microempreses, petites empreses i mitjanes empreses). Finalment, en el capítol tercer, s'estudien els resultats tenint en compte la ubicació de les empreses (Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida i Tarragona).

Informació relacionada

L’estudi ELAN.cat. Són prou multilingües les empreses catalanes? 2009

Institucions promotores: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa; Secretaria de Política Lingüística; Linguamón-Casa de les Llengües; Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC.

Informació relacionada

El paper de la llengua entre els consumidors. 2006

Estudi promogut per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
Grups de discussió compostos per persones de diverses tipologies, d’entre 18 i 55 anys, residents a Barcelona i la seva àrea metropolitana. S’han dut a terme l’octubre de 2006.

Informació relacionada

Els usos lingüístics als restaurants de Catalunya. 2005

Estudi promogut pel Departament de Comerç, Consum i Turisme, amb el suport tècnic de la Secretaria de Política Lingüística del Departament de la Presidència.
Mostra: 554 restaurants.
Treball de camp: novembre i desembre de 2004.
Presentació de l'estudi: desembre de 2005.

Informació relacionada

Els usos lingüístics a les operadores de telecomunicacions. 2005

Estudi promogut pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació del Departament d’Universitats Recerca i Societat de la Informació amb el suport tècnic de la Secretaria de Política Lingüística del Departament de la Presidència.
Mostra: 15 operadores de telecomunicacions.
Treball de camp: entre desembre de 2004 i gener de 2005.

Informació relacionada

Els usos lingüístics als supermercats i hipermercats de Catalunya. 2004

Estudi promogut pel Departament de Comerç, Turisme i Consum amb la col·laboració de la Secretaria de Política Lingüística del Departament de la Presidència.
Mostra: 346 establiments (52 hipermercats i 294 supermercats).
Treball de camp: entre el 4 de novembre i el 10 de desembre de 2004.

Informació relacionada

  • Resum pdf icon [31,58 KB ]
    Estudi complet "Estudi sociolingüístic als supermercats i hipermercats de Catalunya" consultable al Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística. Topogràfic de l'estudi: R-1295.

Política lingüística a les empreses multinacionals i empreses de serveis públics a Catalunya. 2004

Estudi elaborat per la Secretaria de Política Lingüística comparatiu de diverses dades sociolingüístiques (usos, criteris, avantatges, inconvenients i demandes) d’ús del català en les empreses multinacionals i en les empreses anomenades de serveis públics, tal com les enuncia la Llei de política lingüística de la Generalitat de Catalunya. Presenta també un model explicatiu de quines variables influeixen més en l’ús del català en cada tipus d’empresa i dóna unes orientacions estratègiques sobre política lingüística en  aquestes empreses.

Els usos del català al sectors del comerç i l'hosteleria de les principals àrees urbanes catalanes. Servei de simulació de compra

Estudi promogut pel Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, amb la col·laboració tècnica de la Direcció General de Política Lingüística.
Mostra: 246 establiments.
Treball de camp: març 2003.

Informació relacionada

  • Resum pdf icon [57,35 KB ]
    Estudi complet "Estudi sobre els usos lingüístics del català al sectors de comerç i hosteleria. Informe executiu. Servei de simulació de compra 2003" consultable al Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística. Topogràfic de l'estudi: R-1318.
Data d'actualització:  29.05.2017