• Imprimeix

EULP 2013Estadística d'usos lingüístics de la població 2013

La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) han dut a terme l'any 2013 la tercera Enquesta d'usos lingüístics a la població. Els resultats aporten informació molt rellevant sobre l’ús social de la llengua catalana i l'evolució que ha tingut en els darrers anys. Per elaborar l'enquesta s’han fet gairebé 7.500 entrevistes. L'anterior edició de l'enquesta datava de 2008.

L’edició de 2013 ha incorporat millores tant en els continguts com en la metodologia de recollida de la informació. Com a novetat significativa, els enquestats han pogut respondre a l’enquesta, telefònicament, presencialment i per mitjà d’Internet.

Els usos lingüístics de la població de Catalunya. Principals resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics 2013

Dades territorials de l’Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013

 

L'àmbit geogràfic de l’Enquesa d’usos lingüístics de la població 2013, el constitueix tot el territori de Catalunya, amb significació estadística per als vuit àmbits territorials vigents en el moment del treball de camp, a més de Barcelona ciutat i la comarca de la Val d'Aran.

Mapa - dades territorials EULP 2013
Data d'actualització:  07.06.2013