El Sistema d'Indicadors Lingüístics (SIL) de la Direcció General de Política Lingüística és una selecció de dades que permeten fer un seguiment dels coneixements i usos lingüístics en diversos àmbits de la societat.