• Imprimeix

Exposició "8 raons perquè l'empresa parli català"

Exposició "8 raons perquè l'empresa parli català"“8 raons perquè l’empresa parli català”
és una exposició de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dins el programa “Català i empresa: ja estàs al dia?”.

Aquest programa té com a objectiu incrementar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit empresarial, fer créixer l’oferta de productes i serveis en català i garantir els drets lingüístics dels consumidors. 

L’exposició mostra el català com a llengua de mercat, moderna, competitiva i com a instrument necessari per a un servei de qualitat. S’hi presenten 8 raons que conviden les empreses a vendre en català amb normalitat

Principalment, organitzacions empresarials, col·legis i associacions professionals, organitzacions sindicals, organitzacions de consumidors, facultats d’estudis empresarials i escoles de negoci, però també associacions, ens locals, centres de formació professional i altres entitats i institucions. 

La Direcció General de Política Lingüística cedeix l’exposició gratuïtament a les organitzacions i entitats que la sol·licitin.

Dades de contacte:
Tel. 93 567 10 73   
dgpl.cultura@gencat.cat

6 lones de 210 x85 cm (cada lona), amb estructura metàl·lica de suport i fundes de niló per al transport.

Transport: Les lones i l’estructura de suport corresponent van dins d’una funda protectora. El material és fàcilment transportable amb un vehicle tipus turisme.

Compromisos: El sol·licitant i la Direcció General de Política Lingüística signaran un document amb els compromisos que ha de assumir cadascuna de les parts.

El sol·licitant es compromet a:

-         Assumir l’organització i la gestió de l’exposició
-         Assumir el trasllat del material (recollida i retorn)
-         Retornar els materials de l’exposició en les condicions originals
-         Assumir la responsabilitat derivada de possibles danys que es puguin ocasionar a terceres persones durant l’exposició

La Direcció General de Política Lingüística es compromet a:

-         Facilitar al sol·licitant en concepte de préstec i gratuïtament les 6 lones de l’exposició amb l’estructura de suport corresponent i la funda protectora
-         Donar suport i assessorament tècnic al sol·licitant sobre els continguts de l’exposició
-         Fer difusió de l’exposició a través dels seus canals de comunicació

Com a material complementari, el sol·licitant disposa d’un reproductor multimèdia (SO Android), amb connexió HDMI, per si vol projectar els vídeos del programa “Català i empresa. Ja estàs al dia?”, i també de material imprès.

Data d'actualització:  12.07.2016