• Imprimeix

Cens d'entitats de foment de la llengua catalana

El Cens d'entitats de foment de la llengua catalana agrupa entitats privades sense finalitat de lucre, organitzacions sindicals i empresarials, col·legis professionals i altres corporacions de dret públic que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit d'actuació. S'entén per foment de la llengua catalana la realització d'activitats que promouen actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l'ús entre la població en general o en col·lectius concrets. Així ho preveu l'Ordre CLT 59/2012, de 22 de febrer (DOGC 6089 de 16 de març), del Cens d'entitats de foment de la llengua catalana.