• Imprimeix

Organitzacions sindicals

Àmbit amb activitats de foment de la llengua des de les organitzacions sindicals, com ara voluntariat per la llengua, cursos, debats, converses, etc.

Actuacions del Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya

Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC)

Participació en espais col·lectius per a la promoció de l'ús del català, control de la qualitat lingüística de les publicacions i del web del sindicat i oferta de cursos de català.

Pàgina web

Comunicació en el món del treball

Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC)

Impuls a l'ús de la llengua catalana per mitjà de debats i converses on es simulen situacions de la vida real.

Pàgina web

Foment i reconeixement de l'ús de la llengua catalana en les relacions laborals

Intersindical-Confederació Sindical de Catalunya

Programa per augmentar la presència de la llengua catalana als jutjats i centres laborals.

Pàgina web

Promoció de l’ús de la llengua catalana de la UGT de Catalunya

Unió General de Treballadors, UGT

Tallers per llançar-se a parlar el català, voluntariat per la llengua, acolliment lingüístic, cursos de català i recursos lingüístics.

Pàgina web

Data d'actualització:  21.12.2016