• ???label.telegram???
  • Imprimeix

Organitzacions sindicals. Projectes 2018

Àmbit amb activitats de foment de la llengua des de les organitzacions sindicals, com ara voluntariat per la llengua, cursos, debats, converses, etc.

Foment i sensibilització de l'ús de la llengua catalana en les relacions laborals

Intersindical-Confederació Sindical de Catalunya

Processos de sensibilització de l’ús de la llengua catalana com a llengua inclusiva i integradora amb diverses empreses.

Pàgina web

La presència del català en el món sindical i laboral

Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC)

Impuls a la llengua catalana per mitjà de sessions de conscienciació lingüística i foment de la llengua catalana en l'àmbit laboral. Assessorament lingüístic. Recursos per a la comunicació escrita en català.

Pàgina web

Promoció de l’ús de la llengua catalana de la UGT de Catalunya

Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)

Acte homenatge a Pompeu Fabra “Paraula de sindicalista. Un recorregut per les paraules més pròpies del sindicalisme ugetista”, per commemorar l’Any Fabra. Així com ara les activitats tallers per llançar-se a parlar el català, voluntariat per la llengua, acolliment lingüístic, cursos de català i recursos lingüístics.

Pàgina web

Sindicat, treball i llengua

Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC)

Participació en espais col·lectius per a la promoció de l'ús del català, control de la qualitat lingüística de les publicacions i del web del sindicat i oferta de cursos de català.

Pàgina web

Traducció guia laboral

Intersindical-Confederació Sindical de Catalunya

Traducció al català de la Guia laboral per a sindicalistes, edició i difusió de la mateixa.

Pàgina web

Data d'actualització:  12.12.2018