• Imprimeix

Organitzacions sindicals

Àmbit amb activitats de foment de la llengua des de les organitzacions sindicals, com ara voluntariat per la llengua, cursos, debats, converses, etc.

Foment i reconeixement de l'ús de la llengua catalana en les relacions laborals

Intersindical-Confederació Sindical de Catalunya

Programa per augmentar la presència de la llengua catalana als jutjats i centres laborals.

Pàgina web

Impuls del català en l'àmbit laboral

Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC)

Impuls a la llengua catalana per mitjà de sessions de conscienciació lingüística i foment de la llengua catalana en l'àmbit laboral. Assessorament lingüístic. Recursos per a la comunicació escrita en català.

Pàgina web

Promoció de l’ús de la llengua catalana de la UGT de Catalunya

Unió General de Treballadors, UGT

Tallers per llançar-se a parlar el català, voluntariat per la llengua, acolliment lingüístic, cursos de català i recursos lingüístics.

Pàgina web

Sindicat, treball i llengua

Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC)

Participació en espais col·lectius per a la promoció de l'ús del català, control de la qualitat lingüística de les publicacions i del web del sindicat i oferta de cursos de català.

Pàgina web

Data d'actualització:  18.09.2017