Hi ha un oferta àmplia de productes que ofereixen gratuïtament traducció automàtica en línia entre el català i altres llengües. A més, la Generalitat de Catalunya ofereix un traductor automàtic en línia per a la traducció bidireccional entre el català i el castellà, d’una banda, i l’occità i la varietat aranesa de l’occità, de l’altra.
Podeu consultar la llista completa de traductors automàtics que contenen el català a:

La Generalitat de Catalunya ofereix un traductor automàtic en línia per a la traducció bidireccional entre el català i el castellà, d’una banda, i l’occità i la varietat aranesa de l’occità, de l’altra. Permet traduir gratuïtament en línia textos amb una extensió màxima de 2.500 caràcters i pàgines web. També ofereix la possibilitat que qui administra un web pugui incorporar-hi un botó de traducció. El trobareu a http://www.gencat.cat/llengua/traductoroccita.
Hi ha altres productes de traducció automàtica per a l’occità; els trobareu a:

Actualment, hi ha diversos correctors per al català; els trobareu a:

Es pot sol·licitar un domini .cat per a aquells webs redactats en llengua catalana, o aquells que, redactats en altres llengües, tractin sobre llengua o cultura catalanes. Per a més informació:

Sí. Eines TIC és un paquet informàtic de programari lliure per a treballadors autònoms i petites empreses que facilita la gestió de petits negocis. 
http://einestic.idigital.cat    

D’altra banda, Softcatalà, una organització sense ànim de lucre que fomenta l'ús del català a les noves tecnologies recopila en el seu lloc web els projectes i programari de distribució gratuïta per a PC i Macintosh en català.
http://www.softcatala.org