• Imprimeix

Recursos i programes de recerca

Aménagement linguistique dans le monde

El web del Centre International de Recherche en Aménagement Linguistique (CIRAL) ofereix un directori de situacions i polítiques lingüístiques de 176 estats (sobirans o no). Permet fer la cerca per: continents, ordre alfabètic, llengua, tipus de política lingüística, temes i mapa del món.

ATLANTIS (Academic Training, Languages and New Technologies in the Information Society)

El web reuneix informació actualitzada sobre eines digitals i recursos vinculats a les noves tecnologies disponibles per a les llengües minoritzades de la Unió Europea. L'informe final destaca les àrees, els projectes i la tecnologia que ofereixen el potencial més gran per a obtenir efectes multiplicadors.

Centre de Documentació de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya

Conté documentació sobre sociolingüística, lingüística aplicada, planificació lingüística, antropologia social del llenguatge, dret lingüístic, ensenyament d'idiomes, geolingüística, etc. Ofereix entre altres serveis: atenció personalitzada, assessorament metodològic i de recerca documental, accés directe al catàleg col·lectiu de les biblioteques especialitzades de la Generalitat (BEG), bases de dades de premsa i d'estudis, productes documentals, préstec personal i interbibliotecari i bibliografies selectives.

Charte Européenne des Langues Régionales ou Minoritaires

Text íntegre de la Carta europea de les llengües regionals i minoritàries (STE núm. 148) obert a la signatura dels estats membres del Consell d'Europa, Strasbourg, 5 de novembre de 1992. Forma part del web del Consell d'Europa.

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)

Catàleg col·lectiu amb més de 2.000.000 registres bibliogràfics i dóna accés a més de 3.000.000 de documents físics conservats a més de 100 biblioteques. Inclou la Biblioteca Digital de Catalunya que és un recull d'informació electrònica (revistes en text complet i bases de dades) consultables des de qualsevol punt de la xarxa.

Declaració Universal dels Drets Lingüístics (DUDL)

Text de la DUDL, que promou una pau lingüística mundial justa i duradora, basada en el coneixement i reconeixement dels drets lingüístics individuals i col·lectius. A més, la pàgina web inclou informació sobre les conclusions, els signants, el comitè científic i comitè de seguiment. En són entitats promotores: Comitè de Traduccions i Drets Lingüístics del PEN Club Internacional i CIEMEN amb el suport de la UNESCO i de diverses entitats consultives i ONG.

Diverscité Langues

Revista i fòrum electrònics interdisciplinaris sobre la dinàmica de les llengües. Inclou: fòrums, publicacions , jornades i col·loquis, editorial, articles, organització de la revista electrònica, subscripcions i enllaços. Cercador d'articles i altres textos per temes, dates i autor. Universitat de Quebec.

Entitats info

Web que difon notícies, publicacions i activitats d'una trentena d'entitats de llengua i cultura catalanes. Inclou un recull de premsa i un cercador molt complet per data, entitat, paraula clau, acte, publicació o notícia.

Ethnologue. Languages of the World

Catàleg que inclou 6.703 llengües del món organitzat alfabèticament i per països. Inclou el nombre de parlants, localització, dialectes, filiació lingüística, mapes, dades sociolingüístiques i demogràfiques de cada llengua. Índex amb 39.000 noms. Editada per SIL Internacional. Pot adquirir-se en format llibre i CD-ROM.

Eurolang

Servei informatiu gratuït que pretén proveir els mitjans de comunicació de notícies d'interès general i local sobre la diversitat lingüística a l'Europa de les nacions. Se centra en notícies i informes sobre minories lingüístiques i culturals a tots els estats de la Unió Europea.

Euromosaic

Informe sobre la situació lingüística de 61 comunitats lingüístiques de la Unió Europea a partir de fonts bibliogràfiques, enquestes i informacions de corresponsals a cada comunitat estudiada. L'informe, r elaborat per l'Institut de Sociolingüística Catalana, el Centre de Recherche sur le Plurilinguisme i el Research Centre of Wales, està classificat per per llengües i per estats, i conté nombrosos enllaços per a cada llengua.

European Minority or Minoritized Languages

Recull d'enllaços de més de 70 llengües minoritàries o minoritzades. Forma part del web de SMO (Sabhal Mór Ostaig) sobre la llengua gaèlica.

Euskara / Lengua Vasca

Lloc web del Govern Basc dedicat a la llengua basca: descripció, cronologia, evolució sociolingüística (inclou enquestes i mapa sociolingüístics), normativa, toponímia, política lingüística, publicacions, eines lingüístiques, etc.

Fuentes estadísticas

Butlletí estadístic mensual que es publica des de 1995 en format electrònic. Conté un ampli directori de servidors estadístics estatals i internacionals.

Galego.org

Lloc web que promou i difon informació sobre la llengua gallega: informació sobre la història i l'actualitat de la llengua pròpia de Galícia, accés al diccionari anglès-castellà-gallec, i altres enllaços.

Geonative

Web personal de Luistxo Fernández. Recull de webs sobre llengües minoritàries que inclou nombrosos topònims. Ofereix un índex alfabètic sobre 233 llengües minoritzades amb informació bàsica i amb 355 taules. Versió en anglès i en èuscar. Conté una àmplia secció sobre Euskadi. Inclou dos subíndexs per a l'antiga URSS i les llengües nadiues d'Amèrica.

Informe sobre las lenguas del mundo

Al lloc web d'Unesco Etxea es pot consultar el projecte de la UNESCO "Informe sobre les llengües del món", concretament: la introducció, els objectius, l'origen de la investigació, el qüestionari utilitzat, els resultats esperats i els primers resultats del projecte.

Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)

A més de les dades de població i del cens lingüístic, es pot accedir a estadístiques econòmiques de cada municipi, entre moltes altres informacions. Molt útil per a elaborar estudis sociolingüístics locals (Ofercat i altres).

Internet Invisible

Enllaç amb 2.450 bases de dades d'accés gratuït. La guia inclou també més 500 recursos avaluats i recomanats per universitats i altres institucions i professionals.

Language Conference Schedules

Informació actualitzada sobre congressos de lingüística, sociolingüística, traducció, interpretació i ensenyament de llengües. Agenda des del 1999 al 2004.

Language futures Europe

Web personal de Paul Treanor que recull més de 170 enllaços sobre "els futurs" de la llengua a Europa: la política lingüística, el multilingüisme, l'estructura global del llenguatge i la dominació de l'anglès.

Language Policy Web Site & Emporium

Pàgina personal de James Crawford, periodista i editor d'Education Week (Washington) especialista en política lingüística, educació bilingüe, drets lingüístics i controvèrsia amb el moviment "English Only". Llibres, articles i informes d'aquest autor.

LINGUAPAX

Linguapax és un projecte de la UNESCO que promou la cultura de la pau a través de l'educació plurilingüe i el respecte de la diversitat lingüística. Objectius, activitats i documents per a un informe sobre les llengües del món.

Llenguatge i neocapitalisme

Web personal de Paul Treanor que recull més de 170 enllaços sobre "els futurs" de la llengua a Europa: la política lingüística, el multilingüisme, l'estructura global del llenguatge i la dominació de l'anglès.

Mercator Dret i Legislació Lingüístics

Base de dades sobre dret i legislació lingüístics: documents normatius, bibliografia i notícies de premsa. El web conté un butlletí electrònic sobre dret lingüístic.

Mercator Education

IniciXarxa d'informació, documentació i recerca sobre la situació de les llengües regionals o minoritàries europees en l'àmbit de l'educació. El web conté Informacions sobre els seus productes i els projectes que desenvolupa, una agenda, un apartat de preguntes/respostes i una secció de novetats.

Mercator Media

Xarxa d'informació sobre les llengües minoritàries de la Unió Europea als mitjans de comunicació (ràdio, televisió i premsa escrita, cinema, edició de llibres, arxius, biblioteques bases de dades i xarxes informatives). Conté enllaços amb universitats, administracions, editorials, fòrums, mitjans de comunicació, llistes de correu i grups de notícies, per a cadascuna de les llengües minoritzades.

Minority Electronic Resources (MINELRES)

Directori de recursos sobre minories lingüístiques i nacionals a l'Europa central i oriental. Conté enllaços amb organitzacions internacionals, ONG, organitzacions sobre minories, publicacions, bibliografia i altres documents.

Minority languages in Russia

Pàgina web del Seminari internacional sobre minories lingüístiques a Rússia que, dins el marc del programa UNESCO, LINGUAPAX, va tenir lloc el 1999. Conté informació sobre els organitzadors, resums de les comunicacions i conclusions del seminari.

Most Clearing House. Linguistic Rights

El web de l'UNESCO's MOST Programme conté, entre altres informacions: el text complet de diversos estudis i recomanacions referits als drets lingüístics, declaracions i convencions, constitucions nacionals (amb la relació dels estats que inclouen o no disposicions referides a l'ús lingüístic, en els seus textos constitucionals, i amb el text d'aquestes disposicions).

Occitanie

Recull d'enllaços sobre la llengua i la cultura occitanes: Comité cultural occità, Institut d'Estudis Occitans, Calandreta, CEEPOC Lengadòc, CIEL d'Òc, Cultura d'Òc, diccionari occità, Oc-TV i altres entitats.

Revista de llengua i dret

Publicació semestral d'estudi i informació sobre el llenguatge administratiu i jurídic, el règim jurídic de l'ús de les llengües i la planificació lingüística. A través del web s'accedeix als sumaris de la revista, editada per l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya.

Revista Metodología de Encuestas. Sociedad Internacional de Profesionales de la Investigación en Encuestas (SIPIE)

Inclou un cercador d'articles sobre metodologia d'enquestes, calculadora de mostres estadístiques, programes per a enquestes i altres enllaços d'interès metodològic.

Revue suisse de science politique / Swiss Political Science Review

Des del lloc web d'aquesta revista s'accedeix a temes de debat sobre les perspectives de política lingüística a Suïssa.

Serveis lingüístics universitaris. Comissió de Llengua de l'Institut Joan Lluís Vives

Informació dels serveis lingüístics de les universitats de l'àmbit català: programes de llengua, diccionaris, dades sociolingüístiques, normatives, bibliografia i un recull d'eines d'interès per a la nostra llengua.

SIES (Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics). Generalitat Valenciana

Conté informació sobre la situació social del valencià i del procés de normalització lingüística en els àmbits d'ús oficial i social; el foment de la investigació bàsica en sociologia de la llengua; la implantació i el manteniment del Centre de Documentació de Sociologia de les Llengües i l'intercanvi amb altres centres d'investigació i planificació lingüística. Inclou el fons de dades numèriques i el de dades documentals.

SIL Electronic Survey Reports (SILESR)

Conté informes sobre enquestes sociolingüístiques relatives a llengües i cultures minoritzades o en perill de desaparició, realitzades pel SIL International (Summer Institute of Linguistics)

Stichting Vada. Languages

Índex alfabètic amb més de 30.000 d'enllaços sobre les llengües del món, pàgines d'informació general, diccionaris i eines de traducció.

The Linguist List

Conté nombrosos recursos relacionats amb la lingüística: professionals, recerca, publicacions, suport informàtic, lingüística, pedagogia, serveis, bibliografia, grups de notícies, llistes de correu, un directori de 200 enllaços sobre llengües del món classificats per recursos generals i per famílies lingüístiques, etc. La llista és moderada per professors de la universitats d'Eastern Michigan i Wayne State.

The Red Book of the Peoples of the Russian Empire

El lloc web de l'Institut de la Llengua Estoniana permet la consulta d'informació sobre les comunitats lingüístiques, els pobles i les tribus del territori de l'antiga Unió Soviètica.

Unesco Red Book on Endangered Languages: Europe

Llibre roig de la UNESCO sobre les llengües amenaçades a Europa, informe de Tapani Salminen (1993-1999), de la Universitat d'Hèlsinki, que inclou més de 90 llengües, bibliografia general, índexs de cerca per situació de la llengua, per país i per ordre alfabètic.