Kastanya

 

Kastanya.cat és una iniciativa del Departament de Cultura, a través de la Direcció General de Política Lingüística, de promoció de l'ús del català i de l'occità mitjançant la música, en el marc de la tradicional festa de la Castanyada.

Kastanya.cat no té caràcter competitiu i hi poden participar tota mena de formacions musicals, de qualsevol estil i composició, que cantin en català o en occità. 

Segueix-nos a

Kastanya.cat 2017

Kastanya.cat 2017 s’articula al voltant de dos elements bàsics:

  1. Un gran concert final que es farà a la sala Cotton Club, de Lleida, el diumenge 12 de novembre de 2017.
  2. Set programes de televisió que serviran per presentar els grups participants, i que s’emetran per Lleida Televisió les set setmanes anteriors al concert i es penjaran al seu web. Atès que tots els programes seran accessibles a través d’Internet, no es facilitaran còpies digitals dels enregistraments.  El que sí que rebrà cada formació participant  és un enregistrament de dos dels seus temes.

Requisits per als grups que hi vulguin participar

- Tots els temes s’hauran d’interpretar en català o en occità.

- La participació dels grups és totalment desinteressada i no comporta cap mena de contraprestació econòmica per cap concepte.

- El temps màxim d’actuació de cada formació durant el concert no podrà superar els 20 minuts, incloent-hi el temps d’ajustament dels instruments. Aquest temps d’actuació es podria modificar en funció del nombre de grups que finalment hi participin, si fos el cas. En qualsevol cas, s’avisarà amb temps suficient per poder ajustar-hi el repertori.

Com inscriure's per participar-hi

- Per inscriure-s’hi caldrà fer arribar el formulari, completament emplenat, a jjardanuy@gencat.cat.

- El termini d’inscripció finalitzarà el dia 16 de juliol de 2017.

- En el cas que el nombre de grups inscrits superi les possibilitats de Kastanya.cat, o dels espais on es desenvoluparà, se’n farà una tria en base a criteris qualitatius i per mirar de garantir la màxima diversitat musical, tot prioritzant les formacions que no hagin participat en l’edició 2016. Per aquest motiu, l’organització confirmarà formalment la inscripció per correu electrònic.

Observacions

- La inscripció definitiva a Kastanya.cat es produirà quan l’organització la confirmi formalment pel correu electrònic. A partir d’aquest moment, tots els grups hauran de seguir les indicacions que es vagin donant fins al dia del concert.

- Els enregistraments dels programes previs al concert es faran en dissabte, el mes de setembre. Lleida Televisió contactarà amb tots els grups inscrits per concretar data i hora. Caldrà seguir la programació que en faci Lleida Televisió, com a requisit per participar a Kastanya.cat.

- L’organització facilitarà, per al concert i per a l’enregistrament dels programes, els equips d’amplificació necessaris i una bateria. Els músics només hi hauran de portar els seus instruments.

- L’ordre d’actuació durant el concert es decidirà seguint criteris de coherència musical i en funció de l’equipament de les diferents formacions.

- La inscripció a Kastanya.cat implica l’atorgament al Departament de Cultura i a Lleida Televisió de l’autorització expressa per a l’enregistrament de les actuacions i la cessió dels drets d’imatge per a la seva posterior emissió pública a través dels mitjans, tant televisius com digitals, que considerin més adequats.

- L’organització de Kastanya.cat es reserva el dret de modificar qualsevol punt d’aquestes bases, en el cas que fos necessari per causa de força major, o de resoldre qualsevol qüestió no prevista.

Data d'actualització:  12.06.2017