• Imprimeix

Estadística d'usos lingüístics de la població a Catalunya

Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013


La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) han dut a terme l'any 2013 la tercera Enquesta d'usos lingüístics a la població. Els resultats aporten informació molt rellevant sobre l’ús social de la llengua catalana i l'evolució que ha tingut en els darrers anys. Per elaborar l'enquesta s’han fet gairebé 7.500 entrevistes. L'anterior edició de l'enquesta datava de 2008.

L’edició de 2013 ha incorporat millores tant en els continguts com en la metodologia de recollida de la informació. Com a novetat significativa, els enquestats han pogut respondre a l’enquesta, telefònicament, presencialment i per mitjà d’Internet.

 

Els usos lingüístics de la població de Catalunya. Principals resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics 2013

Dades territorials de l’Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013

 

L'àmbit geogràfic de l’Enquesa d’usos lingüístics de la població 2013, el constitueix tot el territori de Catalunya, amb significació estadística per als vuit àmbits territorials vigents en el moment del treball de camp, a més de Barcelona ciutat i la comarca de la Val d'Aran.

Mapa - dades territorials EULP 2013

Comarques Gironines

Ponent i Alt Pirineu i Aran

Aran

Terres de l'Ebre

Camp de Tarragona

Penedès

Comarques Centrals

Enquesta d'usos lingüístics de la població 2008

L’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2008 és la segona edició de l’estadística oficial de població (la primera es va dur a terme el 2003). El principal objectiu d’aquesta enquesta és conèixer els usos que les persones residents a Catalunya fan de les diverses llengües presents en el territori. En aquesta edició també s’ha preguntat sobre els coneixements de les llengües castellana, anglesa i francesa i s’ha fet una submostra específica per a la Vall d’Aran per tenir dades sobre l’ús i el coneixement de la varietat aranesa de la llengua occitana en aquest territori. En aquesta edició 2008 de l’enquesta d’usos lingüístics a la població s’han entrevistat 7.140 persones de 15 anys o més.

Enquesta sobre els usos lingüístics a Catalunya 2003

L’objectiu d’aquesta enquesta és l’obtenció de dades estadístiques sobre l’ús del català, principalment pel que fa als usos lingüístics en les relacions interpersonals orals de la població a Catalunya. L’Enquesta d’usos lingüístics és una estadística oficial, és a dir, està inclosa en el plans estadístics de Catalunya.

Data d'actualització:  07.06.2013