• Imprimeix

Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística

Llei publicada al DOGC núm. 2553, de 9 de gener de 1998, i al BOE núm. 36, d'11 de febrer de 1998. Després de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la Llei de política lingüística continua íntegrament vigent. 

Consulta del text de la Llei