Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àmbits  > Informació i difusió  > Publicacions
 

Publicacions

 
Publicacions adreçades a l'actualització i el suport tècnic dels professionals de la llengua catalana i de les persones interessades en general.
L'actual butlletí de la DGPL sobre llengua catalana.
Publicació semestral que ofereix continguts d'utilitat pràctica als tècnics i tècniques de planificació lingüística
Revista especialitzada en sociolingüística, en format electrònic, publicada entre els anys 2000 i 2009.
Publicacions amb contingut referent a criteris lingüístics (abreviacions, majúscules i minúscules, etc.)
Materials didàctics destinats tant a aprenents com a professors de català de l'àmbit de l'acolliment lingüístic.
Materials que proporcionen un primer contacte amb la llengua catalana, alhora que permeten entendre i practicar frases quotidianes, tot facilitant les comunicacions amb la societat d'acollida.
23 làmines sobre activitats quotidianes i 17 làmines sobre la història de Catalunya.
21 làmines en català i urdú on s'expliquen fets històrics de Barcelona succeïts al Raval, la Ribera, el Born i el Poblenou.
Material multimèdia de suport (guies d'ús, etc.)
Col·lecció per facilitar el diàleg i la conversa entre persones que formen part del programa Voluntariat per la llengua.
Material per reforçar l'aprenentatge i l'ús de la llengua a través de la lectura.
Actuacions més rellevants en matèria de política lingüística realitzades durant l’any.
Col·lecció de làmines divulgatives sobre la llengua de signes catalana (LSC).