• Imprimeix

Publicacions

Col·leccions i material de divulgació

Biblioteca Tècnica de Política Lingüística

Publicacions adreçades a l'actualització i el suport tècnic dels professionals de la llengua catalana i de les persones interessades en general.

Col·lecció "Criteris Lingüístics"

Publicacions amb contingut referent a criteris lingüístics (abreviacions, traducció de textos normatius, etc.)

Viure a Catalunya

Materials didàctics destinats tant a aprenents com a professors de català de l'àmbit de l'acolliment lingüístic.

Aprenem català des de...

Materials que proporcionen un primer contacte amb la llengua catalana, alhora que permeten entendre i practicar frases quotidianes, tot facilitant les comunicacions amb la societat d'acollida.

Vivim junts. Làmines per aprendre català i guia didàctica

23 làmines sobre activitats quotidianes i 17 làmines sobre la història de Catalunya.

El Mirador. Làmines sobre carrers amb història, en català i urdú

21 làmines en català i urdú on s'expliquen fets històrics de Barcelona succeïts al Raval, la Ribera, el Born i el Poblenou.

Col·lecció "Parlem Tu i Jo"

Col·lecció per facilitar el diàleg i la conversa entre persones que formen part del programa Voluntariat per la llengua.

Llegir per parlar, llegir per aprendre

Material per reforçar l'aprenentatge i l'ús de la llengua a través de la lectura.

LSC. Làmines sobre la llengua de signes catalana

Col·lecció de làmines divulgatives sobre la llengua de signes catalana (LSC).

Butlletins i revistes