• Imprimeix

Viure a Catalunya. Aprenem català des de l'amazic / Azdaɣ di Katalunya. Nlemmed takatalant zi tmaziɣt

Viure a Catalunya. Aprenem català des de l'amazic

Aquests materials, elaborats per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i per la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família, proporcionen un primer contacte amb la llengua catalana, alhora que permeten entendre i practicar frases quotidianes, tot facilitant les comunicacions amb la societat d’acollida. Els materials estan dividits en tres apartats:

- Informació bàsica sobre la llengua i la societat catalanes i sobre la llengua catalana vista des de la llengua amaziga.

- L'apartat "Materials per a l'acolliment lingüístic: aprenem català" conté deu lliçons de català inicial que tracten de temes relacionats amb la vida quotidiana. Cada lliçó comprèn diàlegs breus i un vocabulari relacionat amb el tema.

- L'apartat "Comencem a parlar" conté també diàlegs relacionats amb la vida quotidiana, però amb més aprofundiment.

Contingut

 • Informació bàsica / Talɣut tamezwarut

  La llengua catalana / Tutlayt takatalant - L'alfabet català / Agemmay akatalan - La llengua catalana vista des de la llengua amaziga / Axzar ɣar tutlayt takatalant zi tutlayt tamaziɣt - Alguns aspectes culturals de la societat catalana / Ca n timeẒra tidelsanin n timetti takatalant

   

 • Català, llengua d'acollida / Takatalant tutlayt weqbar

  Les persones / Iwdan - Els llocs / Imucan - La casa i l'entorn / Taddart d min daneɣ d yenḍen - Les hores i els dies / Tiseɛatin d wessan - La feina / Lxedmet - El mercat i les botigues / Ssuq d tiḥuna - El menjar / Macca - Els serveis / Issedjiḥen - La salut / Tadawsa - El lleure / Akud uɣimi

   

 • Comencem a parlar / Ad tebdam ad ssiwlem

  Les persones / Iwdan - Els llocs / Imucan - La casa i l'entorn / Taddart d min daneɣ d yenḍen - Les hores i els dies / Tiseɛatin d wessan - La feina / Lxedmet - El mercat i les botigues / Ssuq d tiḥuna - El menjar / Macca - Els serveis / Issedjiḥen - La salut / Tadawsa - El lleure / Akud uɣimi

Data d'actualització:  28.09.2010