• ???label.telegram???
  • Imprimeix

Viure a Catalunya. Aprenem català des de l'anglès / Life in Catalonia. Learning Catalan from English

Viure a Catalunya. Aprenem català des de l'anglès /

2015

Aquests materials, elaborats per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i per la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família, proporcionen un primer contacte amb la llengua catalana, alhora que permeten entendre i practicar frases quotidianes, tot facilitant les comunicacions amb la societat d’acollida. Els materials estan dividits en tres apartats:

- Informació bàsica sobre Catalunya i la llengua catalana i les principals diferències entre el català i l'anglès.

- L'apartat "Català, llengua d'acollida" conté deu lliçons de català inicial que tracten de temes relacionats amb la vida quotidiana. Cada lliçó comprèn diàlegs breus i un vocabulari relacionat amb el tema.

- L'apartat "Comencem a parlar" conté també diàlegs relacionats amb la vida quotidiana, però amb més aprofundiment.   

Podeu consultar-ne el text en un sol document PDF i també fragmentat per capítols amb els arxius d’àudio corresponents. 

Arxius per capítols

  • Informació bàsica / Basic information

    Catalunya i la llengua catalana / Catalonia and the Catalan language  - Principals diferències entre el català i l'anglès / The main differences between Catalan and English

  • Català, llengua d'acollida / Catalan, the host language

    Les persones / People - Els llocs / Places - La casa i l'entorn / The home and the environment - Les hores i els dies / Hours and days - La feina / Work - El mercat i les botigues / Markets and shops  - El menjar / Food - Els serveis / Services - La salut / Healthcare - El lleure / Leisure

  • Comencem a parlar / Starting to speak

    Les persones / People - Els llocs / Places - La casa i l'entorn / The home and the environment - Les hores i els dies / Hours and days - La feina / Work - El mercat i les botigues / Markets and shops  - El menjar / Food - Els serveis / Services - La salut / Healthcare - El lleure / Leisure

Data d'actualització:  18.03.2015