• Imprimeix

Viure a Catalunya. Aprenem català des de l’àrab / العيش في كتلونيا. نتعلم الكتلانية

Vire a Catalunya. Aprenem català des de l'arab

Aquests materials, elaborats per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i per la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família, proporcionen un primer contacte amb la llengua catalana, alhora que permeten entendre i practicar frases quotidianes, tot facilitant les comunicacions amb la societat d’acollida. Els materials estan dividits en tres apartats:

- Informació bàsica sobre la llengua i la societat catalanes i sobre la llengua catalana vista des de la llengua àrab.

- L'apartat "Materials per a l'acolliment lingüístic: aprenem català" conté deu lliçons de català inicial que tracten de temes relacionats amb la vida quotidiana. Cada lliçó comprèn diàlegs breus i un vocabulari relacionat amb el tema.

- L'apartat "Comencem a parlar" conté també diàlegs relacionats amb la vida quotidiana, però amb més aprofundiment.

 

Contingut

 • Informació bàsica / معلومات أساسية

  La llengua catalana / اللغة الكتلانية - L'alfabet català / الأبجديـة الكتلانيـة - La llengua catalana vista des de la llengua àrab / الكتلانية من منظور اللغة العربية - Alguns aspectes culturals de la societat catalana / بعض الجوانب الثقافية للمجتمع الكتلاني

   

 • Català, llengua d'acollida / الكتلانية، هي لغة الاستقبال

  Les persones / الأشخاص - Els llocs / الأماكن - La casa i l'entorn / المسكن والمحيط – Les hores i els dies / الساعات والأيام - La feina / لعمـل - El mercat i les botigues / السوق والمتاجر - El menjar / الأكـل - Els serveis / الخدمات - La salut / الصحة - El lleure / أوقات الفراغ

   

 • Comencem a parlar / لنبدأ بالتحدث
  Les persones / الأشخاص - Els llocs / الأماكن - La casa i l'entorn / المسكن والمحيط – Les hores i els dies / الساعات والأيام - La feina / لعمـل - El mercat i les botigues / السوق والمتاجر - El menjar / الأكـل - Els serveis / الخدمات - La salut / الصحة - El lleure / أوقات الفراغ
Data d'actualització:  30.04.2009