• Imprimeix

Viure a Catalunya. Aprenem català des de l'espanyol / Vivir en Catalunya. Aprendemos catalán desde el español

Viure a Catalunya. Aprenem català des de l'espanyol / Vivir en Catalunya. Aprendemos catalán desde el español

Aquests materials, elaborats per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i per la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família, proporcionen un primer contacte amb la llengua catalana, alhora que permeten entendre i practicar frases quotidianes, tot facilitant les comunicacions amb la societat d’acollida. Els materials estan dividits en tres apartats:

- Informació bàsica sobre Catalunya i la llengua catalana i les principals diferències entre el català i l'espanyol.

- L'apartat "Materials per a l'acolliment lingüístic: aprenem català" conté deu lliçons de català inicial que tracten de temes relacionats amb la vida quotidiana. Cada lliçó comprèn diàlegs breus i un vocabulari relacionat amb el tema.

- L'apartat "Comencem a parlar" conté també diàlegs relacionats amb la vida quotidiana, però amb més aprofundiment.   

Continguts

  • Informació bàsica / Información básica
    Catalunya i la llengua catalana / Cataluña y la lengua catalana - Principals diferències entre el català i l'espanyol / Principales diferencias entre el catalán y el español
  • Català, llengua d'acollida / Catalán, lengua de acogida
    Les persones / Las personas - Els llocs / Los lugares - La casa i l'entorn / La casa y el entorno - Les hores i els dies / Las horas y los días - La feina / El trabajo - El mercat i les botigues / El mercado y las tiendas - El menjar / La comida - Els serveis / Los servicios - La salut / La salud - El lleure / El ocio
  • Comencem a parlar / Empecemos a hablar
    Les persones / Las personas - Els llocs / Los lugares - La casa i l'entorn / La casa y el entorno - Les hores i els dies / Las horas y los días - La feina / El trabajo - El mercat i les botigues / El mercado y las tiendas - El menjar / La comida - Els serveis / Los servicios - La salut / La salud - El lleure / El ocio
Data d'actualització:  07.02.2012