• ???label.telegram???
  • Imprimeix

Viure a Catalunya. Aprenem català des del panjabi / ਕਾਤਾਲੂਨੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ. ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਕਤਲਾਨ ਸਿੱਖੋ

Viure a Catalunya. Aprenem català des del panjabi / ਕਾਤਾਲੂਨੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ. ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਕਤਲਾਨ ਸਿੱਖੋ

2017

Aquest material proporciona un primer contacte amb la llengua catalana, alhora que permet entendre i practicar frases quotidianes, tot facilitant les comunicacions amb la societat d’acollida. El material està dividit en tres apartats:

- Informació bàsica sobre Catalunya i la llengua catalana, algunes diferències entre el català i el panjabi i alguns aspectes culturals de la societat catalana.

- L'apartat "Català, llengua d'acollida" conté deu lliçons de català inicial que tracten de temes relacionats amb la vida quotidiana. Cada lliçó comprèn diàlegs breus i un vocabulari relacionat amb el tema. 

- L'apartat "Comencem a parlar" conté també diàlegs relacionats amb la vida quotidiana, però amb més aprofundiment.  

El text es pot consultar en un sol document PDF i es poden descarregar els fitxers d’àudio complets. També s’hi pot accedir de forma fragmentada per capítols.

Aprenem català des del panjabi ha estat editat per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  

Arxius per capítols

  • Informació bàsica / ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

    Catalunya i la llengua catalana / ਕਾਤਾਲੂਨੀਆ ਅਤੇ ਕਾਤਾਲਾਨ ਭਾਸ਼ਾ - Algunes diferències entre la llengua catalana i la llengua panjabi / ਕਾਤਾਲਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ  - Alguns aspectes culturals de la societat catalana / ਕਤਲਾਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲੂ

  • Català, llengua d'acollida / ਕਾਤਾਲਾਨ, ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ

    Les persones / ਲੋਗ - Els llocs / ਜਗਾਵਾਂ - La casa i l'entorn / ਘਰ ਬਾਹਰ - Les hores i els dies / ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਦਿਨ - La feina / ਕੰਮ ਕਾਜ - El mercat i les botigues / ਬਜਾਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ - El menjar / ਖਾਣਾ - Els serveis / ਸੇਵਾਵਾਂ - La salut / ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ - El lleure / ਮਨੋਰੰਜਨ

  • Comencem a parlar / ਗਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਏ

    Les persones / ਲੋਗ - Els llocs / ਜਗਾਵਾਂ - La casa i l'entorn / ਘਰ ਬਾਹਰ - Les hores i els dies / ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਦਿਨ - La feina / ਕੰਮ ਕਾਜ - El mercat i les botigues / ਬਜਾਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ - El menjar / ਖਾਣਾ - Els serveis / ਸੇਵਾਵਾਂ - La salut / ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ - El lleure / ਮਨੋਰੰਜਨ