• Imprimeix

Viure a Catalunya. Aprenem català des del rus / Жить в КАТАЛОНИИ. Учим каталонский язык с русского

Viure a Catalunya. Aprenem català des del rus / Жить в КАТАЛОНИИ. Учим каталонский язык с русского

2012

Aquests materials, elaborats per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i per la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família, proporcionen un primer contacte amb la llengua catalana, alhora que permeten entendre i practicar frases quotidianes, tot facilitant les comunicacions amb la societat d’acollida. Els materials estan dividits en tres apartats:

- Informació bàsica sobre Catalunya i la llengua catalana i les principals diferències entre el català i el rus.

- L'apartat "Materials per a l'acolliment lingüístic: aprenem català" conté deu lliçons de català inicial que tracten de temes relacionats amb la vida quotidiana. Cada lliçó comprèn diàlegs breus i un vocabulari relacionat amb el tema.

- L'apartat "Comencem a parlar" conté també diàlegs relacionats amb la vida quotidiana, però amb més aprofundiment.   

Podeu consultar-ne el text en un sol document PDF i també fragmentat per capítols amb els arxius d’àudio corresponents.

Arxius per capítols

  • Informació bàsica / БАЗОВАЯ информация
    La llengua catalana / КАТАЛОНСКИЙ ЯЗЫК - L'alfabet català / КАТАЛОНСКИЙ ЯЗЫК - La llengua catalana vista des de la llengua russa / КАТАЛОНСКИЙ ЯЗЫК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА - Alguns aspectes culturals de la societat catalana / НЕСКОЛЬКО КУЛЬТУРНЫХ АСПЕКТОВ КАТАЛОНСКОГО ОБЩЕСТВА
  • Català, llengua d'acollida / Каталонский язык – язык приема
    Les persones / Люди - Els llocs / Места - La casa i l'entorn / Дом и его окружение - Les hores i els dies / Часы и дни - La feina / Работа - El mercat i les botigues / Рынок и магазины - El menjar / Еда - Els serveis / Услуги - La salut / Здоровье - El lleure / Досуг
  • Comencem a parlar / Начинаем ГОВОРИТЬ
    Les persones / Люди - Els llocs / Места - La casa i l'entorn / Дом и его окружение - Les hores i els dies / Часы и дни - La feina / Работа - El mercat i les botigues / Рынок и магазины - El menjar / Еда - Els serveis / Услуги - La salut / Здоровье - El lleure / Досуг
Data d'actualització:  30.05.2012