• Imprimeix

Viure a Catalunya. Aprenem català des del francès / Vivre en Catalogne. Apprenons le catalan à partir du français

Viure a Catalunya. Aprenem català des del francès / Vivre en Catalogne. Apprenons le catalan à partir du français


2015

Aquest material proporciona un primer contacte amb la llengua catalana, alhora que permet entendre i practicar frases quotidianes, tot facilitant les comunicacions amb la societat d’acollida. El material està dividit en tres apartats:

- Informació bàsica sobre Catalunya i la llengua catalana i les principals diferències entre el català i el francès.

- L'apartat "Català, llengua d'acollida" conté deu lliçons de català inicial que tracten de temes relacionats amb la vida quotidiana. Cada lliçó comprèn diàlegs breus i un vocabulari relacionat amb el tema. En aquest material s’ha incorporat vocabulari propi de la varietat de la Catalunya Nord.

- L'apartat "Comencem a parlar" conté també diàlegs relacionats amb la vida quotidiana, però amb més aprofundiment.   


El text es pot consultar en un sol document PDF i es poden descarregar els fitxers d’àudio complets. També s’hi pot accedir de forma fragmentada per capítols.

Aprenem català des del francès ha estat editat per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família, amb la col·laboració del Departament de la Presidència, per mitjà de la Casa de la Generalitat a Perpinyà.

Arxius per capítols

  • Informació bàsica / Informations de base

    Catalunya i la llengua catalana / La Catalogne et la langue catalane - Principals diferències entre el català i el francès / Les principales différences entre la langue catalane et la langue française

  • Català, llengua d'acollida / Le catalan, langue d’accueil

    Les persones / Les personnes - Els llocs / Les lieux - La casa i l'entorn / La maison et son environnement - Les hores i els dies / Les heures et les jours - La feina / Le travail - El mercat i les botigues / Le marché et les magasins  - El menjar / L’alimentation - Els serveis / Les services - La salut / La santé  - El lleure / Les loisirs

  • Comencem a parlar / Commençons à parler

    Les persones / Les personnes - Els llocs / Les lieux - La casa i l'entorn / La maison et son environnement - Les hores i els dies / Les heures et les jours - La feina / Le travail - El mercat i les botigues / Le marché et les magasins  - El menjar / L’alimentation - Els serveis / Les services - La salut / La santé  - El lleure / Les loisirs

Data d'actualització:  13.01.2016