• Imprimeix

Viure a Catalunya. Aprenem català des del xinès / 生活在加泰罗尼亚。让我们来学加泰兰语。

Viure a Catalunya. Aprenem català des del xinès

Aquests materials, elaborats per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i per la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família, proporcionen un primer contacte amb la llengua catalana, alhora que permeten entendre i practicar frases quotidianes, tot facilitant les comunicacions amb la societat d’acollida. Els materials estan dividits en tres apartats:

- Informació bàsica sobre la llengua i la societat catalanes i sobre la llengua catalana vista des de la llengua xinesa.

- L'apartat "Materials per a l'acolliment lingüístic: aprenem català" conté deu lliçons de català inicial que tracten de temes relacionats amb la vida quotidiana. Cada lliçó comprèn diàlegs breus i un vocabulari relacionat amb el tema.

- L'apartat "Comencem a parlar" conté també diàlegs relacionats amb la vida quotidiana, però amb més aprofundiment.

 

Arxius per capítols

  • Informació bàsica. 基本信息 基本信息
    La llengua catalana/加泰兰语 - L'alfabet català/加泰兰语字母表 - La llengua catalana vista des de la llengua xinesa/从中文的视角看加泰兰语 - Alguns aspectes culturals de la societat catalana/加泰兰社会的某些文化方面.
  • Català, llengua d'acollida / 加泰兰语 – 接收社会的语言
    Les persones / 人 - Els llocs / 地方 - La casa i l'entorn / 住家極其周遭環境 - Les hores i els dies / 時間和星期日期 - La feina /工作 - El mercat i les botigues / 市場和商店 - El menjar / 食物 - Els serveis / 服務設施 - La salut / 健康 - El lleure / 休閒
  • Comencem a parlar / 住在加泰隆尼亞。我們開始講話
    Les persones / 人 - Els llocs / 地方 - La casa i l'entorn / 住家極其周遭環境 - Les hores i els dies / 時間和星期日期 - La feina /工作 - El mercat i les botigues / 市場和商店 - El menjar / 食物 - Els serveis / 服務設施 - La salut / 健康 - El lleure / 休閒
Data d'actualització:  05.12.2008