• Imprimeix

II Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana

II Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana

Aquest volum conté els textos de les quatre ponències presentades a la II Jornada de Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana que va tenir lloc a Calaceit el setembre de 2013. Els treballs es van dur a terme amb l’objectiu de fer balanç de la situació de la llengua al conjunt dels territoris de parla catalana, conèixer les principals tendències sociolingüístiques i preveure’n alguns escenaris de futur.

A “Balanç i prospectiva demogràfica dels territoris de llengua catalana”, Andreu Domingo analitza la diversitat poblacional que ha provocat la realitat migratòria en els territoris de parla catalana i les conseqüències que pot tenir la migració en l’estudi de la situació de la llengua catalana als diferents territoris. A “Revisió metodològica de les enquestes amb dades lingüístiques 2010-2012”, Montserrat Martínez analitza la metodologia de les principals enquestes que recullen dades lingüístiques dutes a terme a tots els territoris, amb l’objectiu d’elaborar un informe de diagnosi sobre les possibilitats d’analitzar-les comparativament. La transmissió lingüística internacional és analitzada per Joaquim Torres a la ponència “Està assegurada la transmissió lingüística?" i els coneixements i els usos són l’objecte d’estudi al treball de F. Xavier Vila i Natxo Sorolla “Els coneixements i els usos del català: una anàlisi sintètica”. El volum es tanca amb un apartat de conclusions elaborat des de la Direcció General de Política Lingüística.

 

Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 12

Data d'actualització:  06.02.2015