• Imprimeix

Anàlisi de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013. Resum dels factors clau

Anàlisi de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013. Resum dels factors clau

En aquest volum es presenten, de forma resumida, les principals conclusions del treball d'anàlisi dels resultats de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013. L'estudi descriu la situació actual de les llengües a Catalunya i analitza de forma aprofundida tant l'evolució dels coneixements i els usos lingüístics de la població de Catalunya en l'última dècada (2003-2013) com els motius i factors clau que expliquen la situació sociolingüística actual.


En el treball, coordinat per la Direcció General de Política Lingüística, hi han col·laborat experts de disciplines diverses: estadístics, demògrafs, sociòlegs, sociolingüistes, filòlegs, etc.

 

Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 15

Data d'actualització:  15.07.2015