• Imprimeix

El domini textual: Un model de funcionament del discurs per a l’ensenyament de la llengua

El domini textual: Un model de funcionament del discurs per a l’ensenyament de la llengua

Aquest llibre presenta un model de funcionament del discurs amb un objectiu que, més enllà de la descripció, es planteja l’aplicabilitat a la didàctica del català.

El treball, dut a terme per Rosa Artigas, fa una proposta global que parteix d’una definició del model i es mou des del context al text en una visió polièdrica en què s’analitzen la coherència, l’adequació i, finalment, la textura i la cohesió. L’obra inclou molts exemples, amb textos reals de la vida quotidiana, que permeten veure una aplicació dels conceptes. Cal destacar la importància del glossari, part essencial del llibre ja que recull l’utillatge conceptual amb què s’ha construït.

Amb El domini textual: Un model de funcionament del discurs per a l’ense­nyament de la llengua, es completa una trilogia d’estudis textuals iniciada amb la publicació d’Habilitats comunicatives (1999) i seguida per Tipotext: Una tipologia de textos de no-ficció (2003), obres promogudes per la Direcció General de Política Lingüística amb el propòsit de fer una aportació significativa en el camp de l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua des d’un punt de vista comunicatiu i contribuir a la descripció d’una teoria general del text.

Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 22

Data d'actualització:  04.12.2017