• Imprimeix

Informe de resultats de les enquestes d'usos lingüístics a les empreses de serveis. 2004-2007

Informe de resultats de les enquestes d'usos lingüístics a les empreses de serveis

El llibre descriu la situació lingüística a les empreses de serveis de Catalunya a partir de les dades aportades per diferents enquestes dutes a terme entre els anys 2004 i 2007. Els resultats es presenten en tres grans blocs dedicats, respectivament, al context sociolingüístic, als usos i a les actituds. També inclou una anàlisi dels usos lingüístics segons les característiques de les empreses i una aproximació als factors que expliquen els diversos comportaments. El treball es tanca amb unes conclusions que destaquen la importància d’aspectes com la cultura corporativa a l'hora d'establir usos lingüístics en les organitzacions.

Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 2

Data d'actualització:  11.02.2010