• ???label.telegram???
  • Imprimeix

Enquesta d'usos lingüístics de la població 2008: anàlisi (volum II)

Enquesta d'usos lingüístics de la població 2008: anàlisi (Volum II)

Volum II. Els factors clau de les llengües a Catalunya: edat, ocupació, classe social, lloc de naixement, territori i aprenentatge de català

El volum II ofereix una visió complementària dels usos lingüístics. S’hi analitzen els factors clau de les llengües a Catalunya amb l’objectiu de donar resposta a qüestions tan rellevants com ara: Quin és el coneixement de llengües a Catalunya per franges d’edat? Quin és l’ús social del català segons les ocupacions i professions? Com influeix la classe social en l’ús del català? Quina distribució territorial tenen els usos lingüístics? Com ha evolucionat l’ús del català des de 2003? Quines són les principals tendències d’evolució sociolingüística?

Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 9

Consulteu també

Data d'actualització:  07.03.2013