• ???label.telegram???
  • Imprimeix

Legislació lingüística de Catalunya

Legislació lingüística de Catalunya

La Llei de política lingüística i altres normes lingüístiques anotades

Aquesta és la tercera edició de Legislació lingüística de Catalunya. La Llei de política lingüística i altres normes lingüístiques anotades i la primera que es publica en format digital. Per la seva proximitat amb la segona, de 2007, presenta poques variacions de les disposicions principals. Les novetats més rellevants s’han produït fa pocs mesos i s'introduiran en futures reedicions: les lleis del cinema, el codi de consum i de l’occità, aranès a l’Aran. No obstant això, aquesta edició introdueix nombroses modificacions pel que fa a les notes.

 

Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 5

Data d'actualització:  09.12.2010