• Imprimeix

L'oficialitat lingüística

L'oficialitat lingüística.

Declaracions constitucionals i implicacions jurídiques i pràctiques

La finalitat de l’estudi és proporcionar informació i dades objectives procedents del dret comparat sobre les implicacions jurídiques i pràctiques que pot tenir el concepte jurídic d’oficialitat lingüística.

El treball és obra d’Eva Pons, professora de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, i té el seu origen en els debats en el si del Grup d’Experts en Drets Lingüístics i Sociolingüística, grup constituït per la Direcció General de Política Lingüstica com a espai de reflexió i debat.


Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 14

Data d'actualització:  21.05.2015