• Imprimeix

Teoria i didàctica dels patrons discursius

Teoria i didàctica dels patrons discursius

El monogràfic Teoria i didàctica dels patrons discursius es basa en el marc teòric de l’estudi Tipotext. Una tipologia de textos de no-ficció i dedica una seqüència didàctica a cada un dels cinc patrons prototípics: descriptiu, narratiu, directiu, argumentatiu i expressiu.


Amb la finalitat de relacionar teoria i praxi lingüístiques, pretén dotar cadascun dels patrons descrits d’un conjunt d’activitats i reflexions didàctiques que aportin pautes metodològiques al professorat per treballar-los com a procediments de textualització. Emmarcat en un enfocament reflexiu i funcional de la llengua, el treball té com a prioritat el desenvolupament de les habilitats lingüístiques i comunicatives de l’alumnat. 

Conté també l’enllaç als articles publicats a la revista Llengua i Ús entre l’any 2002 i el 2003.

Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 3

Data d'actualització:  19.05.2010